دانلود کتاب سیر اندیشه سیاسی در سه قاره

دانلود کتاب سیر اندیشه سیاسی در سه قاره

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : ابوالحسن بنی صدر

تعداد صفحات: 88

 

خلاصه کتاب

همه می پذیرند و آسان که در جهان هستی، از ذره تا کهکشان، هر مجموعه ای درون و برون دارد. همه می پذیرند و آسان که فعالیت حیاتی و تحول هر مجموعه به نیروهای محرکه ممکن می گردد. همه می پذیرند و آسان که تنظیم روابط درونی و بیرونی، تنظیم مجراهایی است که این نیروهای محرکه در آنها جریان می یابند. همه می پذیرند و آسان که هر مجموعه ای تا وقتی می تواند هویت خود را نگاهدارد که بتواند روابط با مجموعه های دیگر را با استمرار با هویت خویش سازگار گرداند. اما بسیارند که از یاد می برند، جامعه ای که خو د عضوی از آنند، نیز درون و برونی دارد. روابط درونی و روابط بیرونی دارند.

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.