دانلود کتاب معاهدات تاریخی ایران

دانلود کتاب معاهدات تاریخی ایران

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : عباس رمضانی

تعداد صفحات: 288

 

خلاصه کتاب

این کتاب متشکل از پنج بخش کلی است به ترتیب زیر :
بخش اول) ۱۴ قرار داد معاهده از دوران صفویه : معاهده ایران و پرتغال بر سر جزیره ی هرمز – پیمان صلح آماسیه، ایران و عثمانی – اولین معاهده ی صلح استانبول، ایران و عثمانی – دومین معاهده صلح استانبول، ایران و عثمانی و …
بخش دوم) ۳ معاهده از دوران افشاریه : معاهده ی صلح نادر با عثمان ها – نادرشاه و معاهده ی صلح با محمدشاه، امپراتور هندوستان – عهدنامه ی کردان بین ایران و عثمانی
بخش سوم) ۲ معاهده از دوره زندیه : معاهده ی تجاری ایران و انگلیس در عهد کریم خان زند – معاهده انگلیس، شیخ سعدون و کریم خان زند …
بخش چهارم) ۴۴ قرار داد و معاهده از دوران قاجاریه (سال ۱۲۱۵ تا ۱۲۹۹ ه.ق) : سرجان ملکم و معاهدات ایران و انگلیس – معاهده ی فین کن اشتاین، بین ایران و فرانسه – قرار داد نظامی ایران و فرانسه – عهدنامه مجمل، ایران و انگلیس و …
بخش پنجم) ۳۷ قرار داد و معاهده از دوران قاجاریه (سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۳۹ ه.ق) : تفاهم نامه پستی بین ایران و عثمانی – قرار داد تلگرافی ایران عثمانی – فرانسوی ها و امتیاز حفاری در شوش – قرار داد ایران و انگلیس در مورد “ایوب خان افغانی” و …

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.