دانلود کتاب عرفان (جلد اول)

دانلود کتاب عرفان (جلد اول)

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : جلال الدین آشتیانی

تعداد صفحات: 304

 

خلاصه کتاب

در آغاز مجموعة تجزیه و تحلیل افکار به تشریح هدف اصلی خود پرداختم و تأکید کردم که مراد من از تدوین این رسالات نفی یا اثبات حقانیت دین و مذهب و عقیدهای نیست، بلکه یافتن طریقی است که طی آن شاید برای نجات انسانها از این سردرگمی و ، خواسته واقعی مددی باشد، که این یاوری هر قدر هم ناچیز باز هم مفید و ارزشمند خواهد ، ناسازگاری و واگرائی بود. باید پذیرفت که ایدهآلها و باورهای امیدبخش برای انسانها ضروریند و در عرصة معتقدات هرگز نمیتوان فقط به اتکاء واقعیات خشک و عریان به ارضاء این امیدها و تأمین آرامش درونی پرداخت. اصولاً به قلمرو امید و ایدهآل بر با ل خیا ل میتوان رسید و در ای ن پهنه عقل را سَرَوری و برتری نیست، هر چند به گونهای شایسته شرکت در رهبری است. همه ادیان و مذاهب مختلف، که در طول هزاران سا ل جوامع متمدن را به خود مشغول داشتهاند، از نیازهای روحی انسان سرچشمه گرفتهاند و اگر چه در طول زمان، در اثر ایستائی زاده ایمان، جنبش و پویائی عرفان را از دست داده و سدی در برابر حرکت فکری انسان شدهاند، ولی در هر حال چون انسان موجودی ) پیوسته کشش به سوی تخیل و توهم و دوری از قالبها ی homo religiosus( است مذهبی فکری معقول و غیر قابل انعطاف را دارد. زندگی بدون ایدهآلهای معنوی و آرزوها ی متعال و فیاض خشک و بیرنگ است. 

 

لینک دانلود

Incoming search terms:

  • عرفان
  • کتاب سلبربرگ جلد اول
  • کتاب عرفان مطور

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.