دانلود کتاب ردپای تاریخ بر تاراک ایران زمین با رویکرد فرهنگی

دانلود کتاب ردپای تاریخ بر تاراک ایران زمین با رویکرد فرهنگی

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : مهران آرین

تعداد صفحات: 323

 

خلاصه کتاب


اين كتاب كه نتيجه بيش از بيست سال مطالعه و تحقيق جنبي مولف مي باشد، به فرهنگي دانشجويان بسياري از رشته ها به غير از برخي علوم انساني و مشخصاً به عنوان مكمـل روش تحقيق دوره هاي تحصيلات تكميلي زمين شناسي و در پاسخ به سئوال برتري ايرانيـان در پـيش يـا پس از اسلام كه هر از گاهي در جامعه دانشگاهي كشور نيز مطرح مي شود، تدوين شده است.مولف كه بنا بر اقتضاي زندگي، در شهر هاي مختلـف كشـور سـكونت داشـته و بـه خـاطر رشـته تحصيلي (زمين شناسي) و علاقه وافر به مباحث تاريخي و فرهنگـي، بـه بسـياري از نقـاط دوردسـت ايران نيز سفر كرده است، بر آن بوده تا به اين شيوه، دست كم، بخشي از دانسته هاي فرهنگي كشور را براي دانشجويان و دانش دوستان بازگو نمايد. همچنين به كمك شـواهد موجـود، بـر برتـري هـاي تاريخي، علمي و ديني مردم ايران، به ويژه پس از اسلام تاكيد نمايد تا بتواند زمينه هاي خود اتكايي، خود باوري و باروري علمي جامعه دانشگاهي كشور را بيش از پيش فراهم سازد. به دليل غيرمتخصص بودن مولف، غير درسي بودن اين كتاب و پرهيز از ذكر اختلاف عقايد برخـي راويان و مورخين، سعي شده تا حتي المقدور، نام مراجع، كمتر در متن اصلي ظاهر شـود و بيشـتر از مطالب مورد وثوق اكثريت پژوهشگران كه فهرست آثار آن ها در بخـش منـابع و ماخـذ آورده شـده، استفاده گردد. در ضمن،گاه نگاره هايي از بناهاي باستاني يا تاريخي ايران در بخش مربوطه ارائه شده اند كه عموماً نتيجه بازديد هاي مولف به عنوان سرپرست دانشجويان علاقه مند در چهارچوب فعاليت هاي فرهنگي و فوق برنامه در دانشگاه هاي مختلف بوده است.

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.