دانلود کتاب مجموعه مقالات هشتاد سال باستان شناسی ایران (جلد دوم)

دانلود کتاب مجموعه مقالات هشتاد سال باستان شناسی ایران (جلد دوم)

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : یوسف حسن زاده و سیما میري

تعداد صفحات: 584

 

خلاصه کتاب

با گسترش دانش باستان شناسي در سرزمين كهن ايران زمين ـ كه خود كانوني مهم در حوزة پژوهش هاي باستان شناختي است ـ معرفي دستاوردها، فرهنگ ها و تمدن هاي كهن نويافته از سوي دانشگاه ها، مراكز علمي و آموزشي بيش از پيش ضرورت پيدا كرد. نشر كتاب هاي تاريخي، باستان شناسي، علوم ميان رشته اي و موزه داري، همواره با چالش هاي زيادي روبرو بوده است؛ به طوري كه نتايج پژوهش ها و فعاليت هاي متخصصان اين حوزه، كمتر در دسترس پژوهشگران و علاقه مندان فرهنگي قرار گرفته است، از يك سو سازمان ميراث فرهنگي كشور، كه باني اصلي اين پژوهش هاست، علاوه بر كم توجهي به نشر اين گونه پژوهش ها، با تنگناهاي مالي نيز روبه روست و از ديگر سو ناشران خصوصي نيز به دليل هزينة زياد و تخصصي بودن اين حوزه از سرمايه گذاري در اين زمينه خودداري مي كنند. اين كاستي ها موجب شد كه گزارش هاي كاوش هاي باستان شناسي و نتايج پژوهش هاي تاريخي، موزه اي و دانشگاهي ها و حتي ساليان دراز فعاليت هاي متخصصان باستان شناس و موزه دار، در آرشيو سازمان ميراث فرهنگي كشور دور حاصل ما ه از دسترس علاقه مندان بايگاني يا با تأخيرهاي بسيار منتشرشوند. مديريت نشر پازينه علاوه بر علاقة خاص به ميراث فرهنگي كشور، به سهم خود، براي ارتقاي فرهنگي جامعة ايران اسلامي و تعدادي مجموعه مقالات هشتاد سال باستان شناسي ايران وظيفة خود دانسته است كه بار سنگين سرمايه گذاري و چاپ وزين از كتاب هاي تاريخي و باستان شناسي را بر عهده گيرد و بر خود فرض بداند از مساعي ارزندة مديريت سابق و كنوني موزة ملي ايران، پژوهشگران و ساير عزيزاني كه چنين مجموعة علمي ارزشمندي را فراهم كرده اند، قدرداني كند.

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.