دانلود کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه داری

دانلود کتاب درک مارکس از بدیل سرمایه داری

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : پی‌تر هیودیس

مترجم : حسن مرتضوی ، فریدا آفاری

تعداد صفحات: 322

 

خلاصه کتاب

دو دهه پس از فروپاشی کمونیسم دولت سالار در اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و اروپای شرقی – که بسیاری ادعا کردند آثار مارکس را به زباله دان تاریخ انداخته – حال و هوای جدیدی پدید آمد که در آن اندیشه های او دستخوش بحث و بررسی تاز ه ای شده است. این تغییر تا حدی ناشی از پدیدۀ جهانی شدن سرمایه داری است که علاقه به تحلیل مارکس از ماهیتِ ذاتاً گسترش یابنده و جهانی سرمایه را – که مارکس «ارزش خودگسترش یابنده» تعریف می کرد – برانگیخته است.
این تغییر همچنین ناشی از ظهور جنبش عدالتخواهیِ جهانی در دو دهۀ گذشته است که توجه را به نابرابری اقتصادی، بی ثباتی اجتماعی و نابودی زیست محیطیِ ملازم با گسترشِ جهانی سرمایه داری جلب کرد ه است. مهم تر از همه، حال و هوای جدید بحث دربارۀ آثار مارکس ناشی از بحران مالی و اقتصادی در سطح جهان است که در سال 2008 آغاز شد، یعنی جدی ترین بحرانی که در هفتاد سال اخیر ، اقتصاد جهانی دچار آن شده است.

 

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.