دانلود کتاب پیدایش و تکوین خرد در تاریخ و زمینه های اجتماعی آن (جلد اول)

دانلود کتاب پیدایش و تکوین خرد در تاریخ و زمینه های اجتماعی آن

نسخه های اندروید (APK) , آیفون و اندروید (EPUB) و نسخه کامپیوتر (pdf)

نویسنده : هوشنگ سپهر

تعداد صفحات: 388

 

خلاصه کتاب

ذهن بشر در بخش بزرگی از تاریخ اش مملو از این باورهای نادرست و پوچ بوده و صرفا به آن دورانی که امروزه آن را به انسان نخستین نسبت می دهیم منحصر نمی شود بلکه حتی شامل بشر معاصر هم می شود.امروزه پاره ای از همان باورها و خرافات کماکان به زندگی خود ادامه می دهند،البته در اشکال و قالب های دیگر.در زیر لفافه ی نازک تمدن، باورها و گرایشات فکری غیرمنطقی بسیار بدوی ای نهفته اند که ریشه در گذشته های بسیار دور دارند.امروزه بشر بخش کلانی از آن باورها و خرافات ناشی از نادانی و عدم آگاهی در گذشته اش را پشت سر گذاشته و خود را از آن ها رها ساخته است، لیکن هنوز به طور کامل بر آن ها چیره نشده است و تا زمانی که زنان و مردان یعنی همه ی مردم بر شرایط زندگی خود و جامعه ی خود و بر طبیعت کنترل کامل نداشته باشند این باورها و خرافات هم به طورِ کامل ریشه کن نخواهند شد.

 

 

لینک دانلود

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.