دانلود کتابهای الکترونیکی رایگان

دانلود کتابهای الکترونیکی رایگان

1 2 3 4 5

دانلود مشاوره زیست شناسی

نام کتاب: فرم مشاوره خشت اول-زیست شناسیناشر: فارسی کتاب
نویسنده:دکتر عمارلو
زبان:فارسیقالب:pdfصفحات: ۳حجم:۱۱۰ kb
توضیح مختصر:
          فرم مشاوره خشت اول زیست شما را با سوالات زیست شناسی سراسری آشنا می کند.
ارسال توسط mostafadam در کنکور در ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ و 2,796 بازدید

دانلود کتاب روش های کنترل اضطراب

 نام کتاب: روش های کنترل اضطراب ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: نامعلوم
 زبان: فارسی قالب:pdfصفحات: ۵حجم: ۲۳۰ Kb
توضیح مختصر:

ایمان واعتقادقلبی به خداوند،آرامش بیشتررادرهمهی امورزندگی به ارمغان خواهدآورد.

پسورد: www.farsiketab.com

ارسال توسط mostafadam در کنکور در ۲۸ آذر ۱۳۹۰ و 9,183 بازدید

دانلود کتاب والدین و کنکور

 نام کتاب: والدین و کنکور ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: نامعلوم
 زبان: فارسی قالب:pdfصفحات: ۳حجم: ۱۹۵ Kb
توضیح مختصر: واقع گرایی، تقویت انگیزههای درونی و ..

پسورد: www.farsiketab.com

 

 

 

ارسال توسط mostafadam در کنکور در ۲۸ آذر ۱۳۹۰ و 1,711 بازدید

دانلود کتاب استفاده از تواناییها

 نام کتاب: استفاده از تواناییها ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: نامعلوم
 زبان: فارسی قالب:pdfصفحات: ۳حجم: ۱۹۶ Kb
توضیح مختصر: تقسیم انرژی ، کنترل انرژی و …

پسورد: www.farsiketab.com

 

 

 

ارسال توسط mostafadam در کنکور در ۲۸ آذر ۱۳۹۰ و 17,002 بازدید

دانلود کتاب فنون تست زنی

نام کتاب: فنون تست زنیناشر: فارسی کتاب
نویسنده: نامعلوم
زبان: فارسیقالب: Pdfصفحات: ۷حجم: ۲۶۶ Kb
توضیح مختصر: خودرابرای مواجهه باهرنوع سؤالی درسرجلسهی کنکورآماده سازید.
ارسال توسط mostafadam در کنکور در ۲۸ آذر ۱۳۹۰ و 14,623 بازدید

دانلود کتاب اصول اساسی مطالعه

 نام کتاب: اصول اساسی مطالعه ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: نامعلوم
 زبان: فارسی قالب:pdfصفحات: ۳حجم: ۲۵۴ Kb
توضیح مختصر: توجه به عنواین و سرفصل ها ، کل خوانی و …

 

 

ارسال توسط mostafadam در کنکور در ۲۸ آذر ۱۳۹۰ و 7,792 بازدید

دانلود کتاب تمرکز حواس و افکار مزاحم

 نام کتاب: تمرکز حواس و افکار مزاحم ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: نامعلوم
 زبان: فارسی قالب:pdfصفحات: ۴حجم: ۲۰۷ Kb
توضیح مختصر: ابتدا مانع تمرکز خود را تشخیص دهید

پسورد: www.farsiketab.com

 

ارسال توسط mostafadam در کنکور در ۲۸ آذر ۱۳۹۰ و 11,714 بازدید

دانلود کتاب برنامه ریزی برای پیشرفت

 نام کتاب: برنامه ریزی برای پیشرفت ناشر: فارسی کتاب
 نویسنده: نامعلوم
 زبان: فارسی قالب:pdfصفحات: ۴حجم: ۲۰۶ Kb
توضیح مختصر: چه قدر باید مطالعه کرد؟

پسورد کتاب: www.farsiketab.com

 

 

ارسال توسط mostafadam در کنکور در ۲۸ آذر ۱۳۹۰ و 10,289 بازدید